RUJUKAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN SEMASA
ADD OUMClub TO FAVOURITES
Custom Search

PENERAJU TUNAS GELIGA KHUSUS UNTUK MURID UPSR 2014PENERAJU TUNAS GELIGA KHUSUS UNTUK MURID UPSR 2014 DIBUKA SECARA ONLINE

Syarat-syarat Kelayakan:
Untuk memohon, sila pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (PenerajuEdu) seperti yang berikut:
  1. Bumiputera Warganegara Malaysia (Lepasan UPSR 2014)
  2. Pendapatan isi rumah tidak melebihi Rm 3,000 sebulan
  3. Aktif dalam ko-kurikulum dan menunjukkan sifat kepimpinan yang tinggi
  4. Pemohonan boleh dibuat dengan menggunakan Keputusan Percubaan Peperiksaan UPSR 2014:
  • 3A, 2B
  • 4A, 1C (C untuk Bahasa Inggeris)
  • 4A, 1B
  • 5AKlik untuk maklumat lanjut
http://peneraju.crmonthenet.com/geliga/module/login.php?data-yayasan-peneraju=26

PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2015PENGENALAN PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP)
PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA
SESI 2015
Program Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) merupakan satu program yang ditawarkan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) bagi mengikuti pengajian di peringkat Kedoktoran dan Sarjana di Dalam Negara dan Luar Negara secara Sepenuh Masa.
Pegawai yang mengikuti program ini akan diberikan Cuti Belajar Bergaji Penuh sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perintah Am Bab ‘C’ Perkara 36. Sepanjang tempoh Cuti Belajar ini, pegawai mengisi Jawatan Latihan Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM. Tempoh Cuti Belajar ini layak diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah-faedah persaraan. Pegawai layak untuk menerima Elaun Biasiswa serta penajaan Yuran Pengajian.
Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti program ini hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan sahsiah yang baik serta sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya akan dapat memberi manfaat ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.
Pecahan Program HLP Tahun 2015 adalah seperti berikut :

Pecahan Program HLP Tahun 2015 adalah seperti berikut :
HLP Peringkat Kedoktoran
Bil. Kategori
1.HLP Am (Dalam Negara)Terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang berkhidmat di Sekolah/Bahagian/Jabatan di KPM (tidak termasuk PPP yang berkhidmat di IPG, IAB dan Bahagian Matrikulasi)
2.HLP Am (Luar Negara)Terbuka kepada semua PPPS yang berkhidmat di KPM
3.HLP IPGTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) sahaja
4.HLP IABTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Institut Aminuddin Baki (IAB) sahaja
5.HLP Matrikulasi Terbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Bahagian Matrikulasi sahaja
HLP Peringkat Sarjana
Bil. Kategori
1.HLP AmTerbuka kepada semua PPPS yang berkhidmat di Sekolah/Bahagian/Jabatan di KPM (tidak termasuk PPP yang berkhidmat di IPG, IAB dan Bahagian Matrikulasi)
2.HLP IPGTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) sahaja
3.HLP Matrikulasi Terbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Bahagian Matrikulasi sahaja
PENGENALAN PROGRAM CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB)
PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA
SESI 2015
                 Program Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBP TB) merupakan satu program yang ditawarkan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) bagi mengikuti pengajian di peringkat Kedoktoran dan Sarjana di Dalam Negara secara Sepenuh Masa.
Pegawai yang mengikuti program ini akan diberikan Cuti Belajar Bergaji Penuh sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perintah Am Bab ‘C’ Perkara 36. Sepanjang tempoh Cuti Belajar ini, pegawai mengisi Jawatan Latihan Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM. Tempoh Cuti Belajar ini layak diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah-faedah persaraan. Pegawai juga harus mengambil maklum bahawa segala perbelanjaan semasa mengikuti pengajian termasuk Yuran Pengajian adalah dibawah tanggungan sendiri. Sebarang permohonan untuk bertukar ke Program HLP selepas tawaran diberikan adalah TIDAK DIBENARKAN
Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti program ini hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan sahsiah yang baik serta sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya akan dapat memberi manfaat ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.
Pecahan Program CBBP TB Tahun 2015 adalah seperti berikut :

CBBP TB Peringkat Kedoktoran
Bil. Kategori
1.CBBP TB AmTerbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPPS) yang berkhidmat di Sekolah/Bahagian/Jabatan di KPM (tidak termasuk PPP yang berkhidmat di IPG, IAB dan Bahagian Matrikulasi)
2.CBBP TB IPGTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) sahaja
3.CBBP TB IABTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Institut Aminuddin Baki (IAB) sahaja
4.CBBP TB Matrikulasi Terbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Bahagian Matrikulasi sahaja
CBBP TB Peringkat Sarjana
Bil. Kategori
1.CBBP TB HLP AmTerbuka kepada semua PPPS yang berkhidmat di Sekolah/Bahagian/Jabatan di KPM (tidak termasuk PPP yang berkhidmat di IPG, IAB dan Bahagian Matrikulasi)
2.CBBP TB MatrikulasiTerbuka kepada PPPS yang berkhidmat di Bahagian Matrikulasi sahaja

SYARAT PERMOHONAN TAWARAN HADIAH PERSEKUTUAN (HLP)
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2015

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) bermaksud perkhidmatan yang Ketua Perkhidmatannya ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM). Pegawai-pegawai hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan sahsiah yang baik serta sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya akan dapat memberi manfaat kearah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.

1.     Syarat
i)
Warganegara Malaysia;
ii)
Pegawai berumur tidak melebihi 43 tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran dan 45 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana pada 1 Januari 2015;
iii)
Pegawai telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 3 tahun (lantikan PPPS selewat-lewatnya Januari 2011) ;
iv)
Telah disahkan dalam skim perkhidmatan pada tarikh tutup permohonan;
v)
Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tahun dalam skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2011, 2012 dan 2013). Penilaian setahun LNPT mestilah genap 12 bulan. Sekiranya tuan/puan pernah diluluskan Cuti Belajar dalam tempoh tersebut, sila kemukakan LNPT tahun sebelum/selepas tempoh Cuti Belajar ;
vi)
Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
vii)
Memiliki syarat kelayakan akademik berikut :
Peringkat PengajianKelulusan PNGK atau setarafTempoh Minimum
Pengalaman Bekerja di
Peringkat P & P
(pada 1 Januari 2014)
Sarjana MudaSarjana
Sarjana2.00-2.49Tidak Berkaitan10 Tahun
2.50-2.995 Tahun
3.00 dan ke atas3 Tahun
Ph.DTidak BerkaitanLulus5 Tahun
3 Tahun
viii)
Memiliki ijazah Sarjana tidak kurang dari satu tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran dan tiga tahun bagi Ijazah Sarjana Muda bagi pengajian peringkat Sarjana;
ix)
Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan;
x)
Bersih daripada perrtuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan mahkamah;
xi)
Telah mengisytiharkan harta; dan
xii)
Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA atau badan-badan peminjam kerajaan yang lain.
xiii)
Calon-calon adalah diwajibkan memilih bidang pengajian/kursus yang ditawarkan sahaja;
xiv)
Satu Kertas Cadangan (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris) perlulah disediakan untuk dibawa semasa sesi temuduga (sekiranya terpilih). Panduan menulis kertas cadangan adalah seperti di LAMPIRAN D;
xv)
Tempat pengajian adalah di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Dalam Negara dan Universiti Luar Negara yang diiktiraf oleh JPA;
xvi)
Bagi peringkat Sarjana, Mod Pengajian yang dibenarkan adalah Kerja Kursus dengan Disertasi/Tesis (Mod campuran) dan Mod Penyelidikan Sepenuhnya sahaja;
xvii)
Kementerian berhak membuat pindaan terhadap senarai bidang kursus dan tempat pengajian yang dibenarkan;
xviii)
Tempoh Cuti Belajar bagi peringkat Kedoktoran adalah selama 36 bulan (maksimum) dan peringkat sarjana adalah 24 bulan (maksimum) bagi Mod Campuran dan 18 bulan bagi Mod Penyelidikan;
xix)
Calon-calon hanya layak membuat SATU permohonan sahaja sama ada HLP atau CBBP TB dalam tahun yang sama.Kementerian berhak menukar pencalonan HLP kepada CBBP TB(sekiranya perlu);
xx)
Pegawai dan ahli keluarga bebas daripada sebarang penyakit kronik seperti di Lampiran E; dan
xxi)
Pegawai yang telah diluluskan CBBP TB sebelum ini tidak layak memohon.

2.     Syarat Tambahan Bagi Permohonan Ke Luar Negara
i)
Tawaran ini hanya terbuka kepada Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Am Pengajian Peringkat Kedoktoran sahaja;
ii)
ii) Telah lulus ujian Bahasa Inggeris skor minimum sama ada TOEFL 580 (Paper-Based) atau 230 (Computer-Based) atau 88 (Internet-Based) atau ILETS 6.5 semasa mengemukakan permohonan. Walaubagaimanapun, bagi calon yang sedang/akan menduduki ujian ini, semua slip keputusan perlu dikemukakan semasa menghadiri temuduga.

Syarat ini adalah untuk kemasukan ke semua universiti di luar negara (termasuk negara-negara bukan berbahasa Inggeris); dan
iii)
Telah lulus Program Transformasi Pegawai Ke Luar Negara anjuran Biro Tatanegara. ;
 
* Sebarang rayuan untuk melonggarkan syarat-syarat di atas tidak akan dilayan oleh KPM. Walau bagaimanapun, calon boleh mendapatkan tempat pengajian dan mengikuti Program Transformasi Pegawai Ke Luar Negara setelah berjaya ditawarkan Hadiah Latihan Persekutuan. ;
SYARAT PERMOHONAN TAWARAN PROGRAM CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH
TANPA BIASISWA (CBBP TB)
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH UNTUK MENGIKUTI
PENGAJIAN PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2015


Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) bermaksud perkhidmatan yang Ketua Perkhidmatannya ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM). Pegawai-pegawai hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan sahsiah yang baik serta sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya akan dapat memberi manfaat kearah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.1.     Syarat Umum
i)
Warganegara Malaysia;
ii)
Berumur tidak melebihi 44 tahun bagi permohonan peringkat Kedoktoran dan tidak melebihi 46 tahun bagi permohonan peringkat Sarjana pada 1 Januari 2015;
iii)
Pegawai hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 3 tahun (lantikan PPPS selewat-lewatnya Januari 2011);
iv)
Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;
v)
Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tahun dalam skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2011, 2012 dan 2013). Penilaian setahun LNPT mestilah genap 12 bulan. Sekiranya tuan/puan pernah diluluskan Cuti Belajar dalam tempoh tersebut, sila kemukakan LNPT tahun sebelum/selepas tempoh Cuti Belajar;
vi)
Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
vii)
Memiliki ijazah Sarjana tidak kurang dari satu tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran dan tiga tahun bagi Ijazah Sarjana Muda bagi pengajian peringkat Sarjana;
viii)
Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan;
ix)
Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan mahkamah;
x)
Telah mengisytiharkan harta; dan
xi)
Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA atau badan-badan peminjam kerajaan yang lain.
xii)
Calon-calon adalah diwajibkan memilih bidang pengajian/kursus yang ditawarkan sahaja;
xiii)
Satu Kertas Cadangan (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris) perlulah disediakan untuk dibawa semasa sesi temuduga (sekiranya terpilih). Panduan menulis kertas cadangan adalah seperti di LAMPIRAN D;
xiv)
Tempat pengajian adalah di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Dalam Negara yang diiktiraf oleh JPA;
xv)
Bagi peringkat Sarjana, Mod Pengajian yang dibenarkan adalah Kerja Kursus dengan Disertasi/Tesis (Mod campuran) dan Mod Penyelidikan Sepenuhnya sahaja;
xvi)
Kementerian berhak membuat pindaan terhadap senarai bidang kursus dan tempat pengajian yang dibenarkan;
xvii)
Tempoh Cuti Belajar bagi peringkat Kedoktoran adalah selama 36 bulan (maksimum) dan 24 bulan (maksimum) bagi Mod Penyelidikan;
xviii)
Pegawai dan ahli keluarga bebas daripada sebarang penyakit kronik seperti di Lampiran E; dan
xix)
Calon-calon hanya layak membuat SATU permohonan sahaja sama ada HLP atau CBBP TB dalam tahun yang sama.

MAKLUMAT LANJUT DI SESAWANG
http://apps.moe.gov.my/ehlp/hlp/
                  


                       

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PPP GRED DG29,DG32,DG34 DAN DG38 YANG MEMPEROLEHI IJAZAHYANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED 42 DI KPM

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PPP GRED DG29,DG32,DG34 DAN DG38 YANG MEMPEROLEHI IJAZAHYANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED 42 DI KPM .

TAHNIAH KEPADA  GURU-GURU YANG TELAH MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PEMBELAJARAN SMP YANG BAKAL DILANTIK KE DG42. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, SYARAT-SAYARAT SEMASA YANG PERLU UNTUK KENAIKAN BERKENAAN .
 
 
Syarat-syarat


DOA UNTUK MH370

Teruskan berdoa..

YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM 2013

SEMAKAN KEPUTUSAN PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM TAHUN 2013


Adalah dimaklumkan bahawa semakan keputusan Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam
bagi Tahun 2013 boleh di capai melalui URL di bawah
SEMAK TAWARAN E YURAN ANDA

PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM
Adalah dimaklumkan bahawa tawaran Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam (Lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan) kini boleh dicapai melalui  URL berikut
http://apps.moe.gov.my/eyuran
bermula dari 7hb. September hingga 30 September  2013.

Penawaran ini terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana/Kumpulan Sokongan (AKP/AKS) lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) di KPM. Pegawai boleh mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Kedoktoran di 20 universiti awam dalam negara. Pegawai yang terpilih mengikuti program ini akan ditaja yuran pengajian sebagaimana yang dituntut oleh pihak universiti dan akan dibayar setelah pegawai mendaftar dan mengikuti pengajian di universiti berkenaan.

Program ini merupakan usaha Kerajaan menyokong pembelajaran berterusan di kalangan penjawat awam untuk menghasilkan modal insan yang dapat memberikan perkhidmatan terbaik setanding tuntutan dan cabaran semasa. Kerajaan tidak menjanjikan sebarang jaminan kenaikan pangkat atau lantikan ke jawatan yang lebih tinggi setelah pegawai menamatkan pengajian di bawah penajaan ini

UNTUK MEMOHON KLIK disini
DAFTAR ONLINE disini

ARAHAN POTONGAN GAJI TERHADAP PEMINJAM DI BAWAH KPM


PELAKSANAAN ARAHAN POTONGAN GAJI TERHADAP PEMINJAM - PINJAMAN PELAJARAN DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Di antara program yang terlibat ialah :-

i) Program ljazah Pertama berintegrasikan pendidikan di universiti
Tempatan dan luar negara;
ii) Program ljazah Pertama Bahasa Antarabangsa (Bahasa Jerman);
iii) Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG);
iv) Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB); dan
v) Program Pendidikan Jarak Jauh dengan kerjasama Universiti Terbuka
Malaysia (PJJ-OUM).

Kerajaan telah membuat ketetapan supaya semua peminjam yang sedang
berkhidmat di KPM hendaklah membayar balik pinjaman mereka melalui potongan
gaji.