ADD OUMClub TO FAVOURITES
Custom Search

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG38, DG34, DG32 DAN DG29 YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED DG42 (KUP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI URUSAN TAHUN 2016

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mengadakan Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG38, DG34, DG32 dan DG29 Yang Memperolehi Ijazah Semasa Dalam Perkhidmatan Ke Gred DG42 (KUP) di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Urusan Tahun 2016.
2.         Tarikh iklan bermula 18 Disember 2015 sehingga 21 Mac 2016 (di peringkat Ketua Jabatan negeri/bahagian masing-masing) dan perakuan perlu diterima di peringkat BPSM selewat-lewatnya pada 21 Mac 2016. Mana-mana perakuan yang diterima selepas tarikh tutup di peringkat urusetia di BPSM tidak akan dipertimbangkan dan Ketua Jabatan bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan yang dikemukakan selepas tarikh tutup.
3.         Urusan ini terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG29 hingga Gred DG38 yang telah memeperolehi ijazah semasa dalam perkhidmatan sebelum atau pada 31 Disember 2015

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN
KLIK DISINI
KLIK DISINI

PERINGATAN BERKAITAN ‘PECAH KONTRAK’

PERINGATAN BERKAITAN ‘PECAH KONTRAK’
“Pelajar Sarjana Muda Pengajaran (SMP) Program Pensiswazahan Guru (PPG) ambilan Mac2011”

Merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan Pendidikan Guru, adalah diingatkan mana-mana pelajar yang didapati
PECAH KONTRAK perlu membayar tuntutan ganti rugi sebanyak RM50,000 dalam tempoh 60 hari dari tarikh diminta kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pelajar dianggap sebagai pecah kontrak sekiranya melanggar mana-mana daripada peraturan berikut:

1. MENGIKUTI 4 TAHUN PENGAJIAN BERDASARKAN KETETAPAN UNIVERSITIKetetapan Universiti adalah sebagaimana berikut:
- Menghadiri kuliah, seminar, ceramah, tutorial dan apa-apa program yang dijalankan berkaitan dengan
pengajian.
- Melengkapkan semua penilaian yang ditetapkan seperti amali, tugasan, peperiksaan dan lain-lain yang
berkaitan bagi sesuatu kursus.
- Menyempurnakan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (4 tahun). Pelajar tidak boleh melanjutkan
tempoh / tangguh/ tamatkan pengajian tanpa kebenaran.
- Pelajar perlu LULUS kesemua kursus dan peperiksaan yang diikuti dalam masa tersebut. Sekiranya pelajar gagal dalam mana-mana kursus, pelajar perlu menduduki semula peperiksaan/kursus tersebut
dalam tempoh pengajian yang ditetapkan. Dengan ini, persediaan awal dalam mengulangkaji pelajaran
perlu dilakukan oleh pelajar.
- Tidak boleh menukar pengajian/ institusi tanpa kebenaran KPM.

2. MEMAKLUMKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAM TEMPOH 2 MINGGU- Keputusan ujian/peperiksaan yang diduduki perlu dilaporkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
dalam tempoh 2 minggu dari tarikh keputusan dikeluarkan oleh Universiti.

3. MEMATUHI PERATURAN DAN TATATERTIB- Pelajar perlu mematuhi peraturan dan tatatertib yang dikuatkuasakan oleh Universiti.
- Pelajar tidak boleh melakukan perbuatan salah laku yang mungkin boleh menjatuhkan nama baik KPM atau negara Malaysia.
- Pelajar adalah tertakluk kepada apa-apa perundangan dan peraturan yang terpakai kepada pegawai awam.

4. TERLIBAT DALAM HASUTAN DAN TUNJUK PERASAANPelajar tidak boleh pada bila-bila masa dalam Tempoh Pengajiannya membuat sebarang aktiviti berikut yang
pada pendapat KPM boleh memudaratkan kepentingan Malaysia atau institusi pendidikan:
- Mengambil bahagian dalam hasutan atau tunjuk perasaan
- Menyediakan, mencetak, membahagi atau mengedarkan sesuatu hasutan atau tunjuk perasaan di manamana
tempat oleh apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang.
- Membuat apa-apa kenyataan di sesuatu perhimpunan atau di laman web/ media cetak/ media elektronik

5. MENYERTAI POLITIK DAN PERTUBUHAN
- Pelajar tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan berunsur politik atau antikerajaan.
- Pelajar tidak boleh memegang sebarang jawatan dalam politik atau pertubuhan tanpa kelulusan bertulis
daripada KPM.
- Pelajar tidak boleh menyertai kegiatan sebarang kegiatan yang ditafsirkan KPM bercorak politik tanpa
kelulusan bertulis KPM.

6. SYARAT-SYARAT LAIN
- Pelajar tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan atau perbuatan yang boleh menjejaskan pengajiannya.
- Pelajar tidak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan yang tidak selaras dengan kepentingan
pelajar atau kepentingan Malaysia.
- Pelajar tidak dibenarkan membuat perjalanan ke luar negara tanpa kebenaran KPM.
- Pelajar tidak boleh melakukan apa-apa perkara yang boleh menyebabkan pelajar ditamatkan pengajian
oleh Universiti.
Untuk keterangan yang lebih lanjut dan terperinci, pelajar perlu merujuk kembali Perjanjian Pembiayaan Pendidikan
Guru untuk mengelakkan sebarang ‘PECAH KONTRAK’ berlaku dengan pihak KPM.

Program MyBrain15

Program MyBrain15
Program MyBrain15 adalah salah satu program agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Matlamat program adalah untuk mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan dan inovasi. Ini adalah penting bagi memastikan usaha Kerajaan untuk menjadikan pembangunan ekonomi berteraskan inovasi dapat dicapai dengan jayanya. Di bawah program ini, Kerajaan mensasarkan untuk mencapai sebanyak 60,000 pemegang PhD di kalangan rakyat Malaysia. Program yang ditawarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah seperti berikut:
PENGENALAN
Program MyBrain15 adalah salah satu program agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Matlamat program adalah untuk mewujudkan kelompok sumber manusia yang berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan dan inovasi. Ini adalah penting bagi memastikan usaha Kerajaan untuk menjadikan pembangunan ekonomi berteraskan inovasi dapat dicapai dengan jayanya. Di bawah program ini, Kerajaan mensasarkan untuk mencapai sebanyak 60,000 pemegang PhD di kalangan rakyat Malaysia.

MYMASTER
MyMaster merupakan feeder kepada program pembiayaan pengajian di peringkat PhD iaitu MyPhD. Objektif program ini adalah untuk merangsang dan menggalakkan graduan yang berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan agenda pembangunan negara.

PERMOHONAN
Permohonan ditawarkan kepada graduan dan orang awam serta kakitangan swasta untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana secara sepenuh masa di institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan yang terpilih dalam bidang Sains dan Teknologi serta Sains Sosial / Sastera Ikhtisas. Bagi bidang Sains Sosial / Sastera Ikhtisas, keutamaan akan diberikan kepada bidang penyelidikan yang menjurus kepada inovasi, pembangunan ekonomi dan peningkatan kualiti hidup masyarakat serta berpandukan bidang-bidang yang berkaitan dengan National Key Economic Areas (NKEA).

MAKLUMAN LANJUT : http://www.portal.mohe.gov.my/portal/page/portal/ExtPortal/MarketSponsor/OtherMisc/Info/MyMaster


PUTRAJAYA, 1 Dis (Bernama) — Permohonan pembiayaan bagi pengajian ijazah lanjutan yang keseluruhannya bernilai RM2.68 bilion, seperti yang diumumkan dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10), dibuka mulai Rabu sebagai salah satu usaha kerajaan melahirkan modal insan dengan tahap pengetahuan yang tinggi.

Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata peruntukan pembiayaan itu akan disalurkan melalui empat program iaitu Program Pembiayaan Pengajian Ijazah Sarjana Dalam Negara (MyMaster), Program Pembiayaan Pengajian Ijazah Kedoktoran Dalam Negara (MyPhD), Program PhD Industri dan Program Skim Latihan Akademik Institusi Pengajian Tinggi Awam (SLAI).

“Di bawah RMK-10, kita mensasarkan untuk mengeluarkan seramai 24,300 pemegang ijazah kedoktoran (PhD) dan 40,000 pemegang ijazah. Pada masa ini jumlah pemegang PhD di negara ini adalah seramai 12,096 orang manakala enrolmen pengajian untuk mendapatkan PhD seramai 16,947 orang,” katanya kepada pemberita selepas majlis pra-pelancaran program itu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) di sini. Terdahulu dalam ucapannya, Mohamed Khaled berkata pembiayaan itu akan menjadi penentu kepada kejayaan program MyBrain15 iaitu untuk menghasilkan 48,000 pemegang PhD menjelang 2020, dan 60,000 pemegang PhD menjelang 2023 atau dalam RMK-12.

Beliau berkata kekuatan MyBrain15 adalah ia tidak tertumpu kepada penyertaan staf akademik di institusi pengajian tinggi semata-mata, sebaliknya turut menarik penglibatan orang awam yang ingin menyambung pengajian di peringkat pasca siswazah khususnya PhD.

“Selain itu kita berharap melalui pelaksanaan MyMaster dan MyPhD ini juga, ia akan dapat merealisasikan hasrat Malaysia menjadi hab inovasi apabila penyelidikan mahupun kajian dilakukan dan berpusat di institusi pengajian tinggi tempatan dan bukan lagi di luar negara.

– BERNAMA

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN TELAH DIIKTIRAF MULAI 29 NOVEMBER 2010

PENGIKTIRAFAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN DARI UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA OUM(UNITEM)

Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah mengiktiraf Ijazah Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Pra Sekolah) dengan Kepujian dan Ijazah Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian dari UNITEM. Sehubungan itu, bagi calon yang telah memohon, permohonan tuan/puan tidak dibatalkan. Permohonan adalah lengkap dari sudut Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 mulai Jabatan Perkhidmatan Awam meluluskan pengiktirafan kelayakan ijazah berkenaan pada 29 November 2010.

http://www.spp.gov.my/

CONSIDERING FURTHER STUDY?

You may have a personal interest in a particular MASTER DEGREE and be keen to learn more about it. Whatever your motivation for considering further study, to elevate your potential for that next vital career step.

Masters degree in education is a course offered by most of the Universities around the globe. It is an important branch of academics, andprovides the required skills to efficiently enter into the field of education/ or teaching. There are mainly two kinds of masters’ degree courses in education. The first one is designed particularly to equip the teachers with the required skill set, and the second one is to train administrative heads in the field of academics.

If you’re wondering which postgraduate course is going to be right for you, here are some tips and websites to help you to find the right one

Step 1
Find a good website to search for courses.And wherever you decide to study, find out all you can about potential courses and online journals .
Step 2
Try to talk to someone in a technical role .Alternatively, look at the case-studies and profiles on company and careers websites. Are there any specific courses that seem to be favoured?
Step 3
Ask where graduates find work when they've completed the courses that you are considering. All universities have to collect destination information from all Master's and PhD programmes (although they may not have data about international students, which could reduce the amount of information available), so they should be able to tell you where their graduates are working and what they are doing.
Step 4
Find out about funding for courses. Visit the funding section, . Most financial support for postgraduate study comes from the research councils and is allocated to a university department and then passed on to students. Finally, some universities have their own awards for postgraduate studies.
Step 5
Look for measures of the quality of the department. . This will affect the funding that the department receives and might have an effect on the availability of equipment or the size of the research community.
Step 6
Talk to students on the course and recent graduates

SPSS Step-by-Step

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) has now been in development for more than thirty years. Originally developed as a programming language for conducting statistical analysis, it has grown into a complex and powerful application with now uses both a graphical and a syntactical interface and provides dozens of functions for managing, analyzing, and presenting data. Its statistical capabilities alone range from simple perentages to complex analyses of variance, multiple regressions, and general linear models. You can use data ranging from simple integers or binary variables to multiple response or logrithmic variables. SPSS also provides extensive data management functions, along with a complex and powerful programming language.

Introducing the interface


When you use SPSS, you work in one of several windows: the data view, the variable view, the output view, the draft output view, and the script view. Eventually you’ll also use the syntax editor (think: code) to save or refine your queries.
The data view


The data view displays your actual data and any new variables you have created (we’ll discuss creating new variables later on in this session).

1. From the menu, select File > Open > Data.
 2. In the Open File window, navigate to C:\SPSSTutorialData\Employee data.sav and open it by double-clicking. SPSS opens a window that looks like a standard spreadsheet. In SPSS, columns are used for variables, while rows are used for ncases (also called records).
3. Press Ctrl-Home to move to the first cell of the data view.
4. Press Ctrl-End to move to the last cell of the data view.
5. Press Ctrl-Home again to move back to the first cell.

The variable view

‘At the bottom of the data window, you’ll notice a tab labeled Variable View. The variable view window contains the definitions of each variable in your data set, including its name, type, label, size, alignment, and other information.
1. Click the Variable View tab.
2. Review the information in the rows for each variable.
3. Click the Data View tab to return to the data.

4. Double-click the label id at the top of the id column. Notice that double-clicking
the name of a variable in the data view opens the variable view window to thedefinition of that variable.
5. Click the data view tab again.

The output view

The output window is where you see the results of your various queries such as frequency distributions, cross-tabs, statistical tests, and charts. If you’ve worked with Excel, you’re probably used to seeing all your work on one page, charts, data, and calculations. In SPSS, each window handles a separate task. The output window is where you see your results2. Review the information in the rows for each variable.

The draft view

The draft view is where you can look at output as it is generated for printing. The draft view does not contain the contents pane or some of the notations present in the output pane.

Try it:
1. From the menu, select File > New > Draft Output. SPSS opens a Draft Output window that contains its own menu.
2. From the menu, select Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs. Notice that the dialog box opens with your previous selections.
3. Click OK. From here you can select charts or tables, copy them, and paste them into other applications like spreadsheets or word processors.

The syntax view


SPSS has never lost its roots as a programming language. Although most of your daily work will be done using the graphical interface, from time to time you’ll want to make sure that you can exactly reproduce the steps involved in arriving at certain conclusions. In other words, you’ll want to replicate your analysis. The best method of preserving the exact steps of a particular analysis is the syntax view. In the syntax view, you’ll preserve the code used to generate any set of tables or charts. Syntax is basically the actual computer code that produces a specific output. It looks like this:
CROSSTABS


/TABLES=jobcat BY gender
/FORMAT= AVALUE TABLES
/CELLS= COUNT
/BARCHART .

In the code shown above, SPSS is instructed to create crosstabs, using the variable jobcat, sorting the crosstabs by gender using a specific format, to put a count into each cell, and then to create a corresponding barchart

Entering and modifying data
Creating the data definitions: the variable view It’s impossible to talk about SPSS (or any analysis program) without talking about data and types of data. So here goes. Each particular type of information (such as income or gender or temperature or dosage) is called a variable. You can have various types of variables such as numeric variables (any number that you can use in a calculation), string variables (text or numbers that you can’t use in calculations), currency (numbers with two and only two decimal places) and variables with specific formats.

Variable types

SPSS uses (and insists upon) what are called strongly typed variables. Strongly typed means that you must define your variables according to the type of data they will contain. You can use any of the following types, as defined by the SPSS Help file
• Numeric.
A variable whose values are numbers. Values are displayed in standard

 numeric format. The Data Editor accepts numeric values in standard format or in scientific notation.

• Comma.
A numeric variable whose values are displayed with commas delimiting every three places, and with the period as a decimal delimiter. The Data Editor accepts numeric values for comma variables with or without commas; or in scientific notation.

• Dot.
A numeric variable whose values are displayed with periods delimiting every three places, and with the comma as a decimal delimiter. The Data Editor accepts numeric values for dot variables with or without dots; or in scientific notation. (Sometimes known as European notation.)

• Scientific notation.
A numeric variable whose values are displayed with an embedded E and a signed power-of-ten exponent. The Data Editor accepts numeric values for such variables with or without an exponent. The exponent
can be preceded either by E or D with an optional sign, or by the sign alone--for example, 123, 1.23E2, 1.23D2, 1.23E+2, and even 1.23+2.

• Date.
A numeric variable whose values are displayed in one of several calendardate or clock-time formats. Select a format from the list. You can enter dates with slashes, hyphens, periods, commas, or blank spaces as delimiters. The century range for 2-digit year values is determined by your Options settings (from the Edit menu, choose Options and click the Data tab).

• Custom currency.
 A numeric variable whose values are displayed in one of the custom currency formats that you have defined in the Currency tab of the Options dialog box. Defined custom currency characters cannot be used in data
entry but are displayed in the Data Editor.

• String.
Values of a string variable are not numeric, and hence not used in calculations. They can contain any characters up to the defined length. Uppercase and lowercase letters are considered distinct. Also known as an alphanumeric variable.

1
Because SPSS uses strongly typed variables, you have to make sure that all the data
 in any field (variable) is consistent.
Variable names and labels


Forget all the nice conveniences you find in Windows and the Mac for handling long, interesting file names, or even the leniency that some database applications provide in naming fields. In SPSS, variable names are eight characters, period. And no funny characters like spaces or hyphens. Here are the rules:

• Names must begin with a letter.
• Names must not end with a period.
• Names must be no longer than eight characters.
• Names cannot contain blanks or special characters.
• Names must be unique.
• Names are not case sensitive. It doesn’t matter if you call your variable CLIENT, client, or CliENt. It’s all client to SPSS.

Missing values
If you do not enter any data in a field, it will be considered as missing and SPSS will enter a period for you.
Non-numeric numbers, or when is a number not a number? Some numbers aren’t really numbers. That is, they’re numbers but you can’t use them in mathematical calculations. Take a phone number, for example, or an account number or a zip code. You can sort them, but you can’t add or subtract or multiply them. Well, you could, but the result would be meaningless. In essence, these numbers are actually just text which happens to be numeric. A good example is an address, which contains both numbers and text. We refer to these variables as string or text variables.

Binary variables

Binary variables are a special subgroup of numeric variables. Sometimes you treat them as strings and sometimes you treat them as numeric. For example, yes/no, male/female, and 0/1 are all binary variables. That is, they have two and only two possible values. Obviously, you can’t do a calculation on yes/no or male/female, BUT and this is a very big and very important BUT, you can recode these variables into numeric values, like assigning a value of 0 to female and 1 to male.Recoding binary variables is a critically important part of data analysis. Suppose, for example, that all you want to know is whether a specific event occurred. For example, suppose you want to know whether a client ever applied for welfare. As it happens, the data set you’re using contains the date when each person applied for welfare for the first time, if they ever did; if they didn’t the field is blank. Using this date, you can create a new variable called, say, welfapp that contains a 1 if there is any value in the first welfare application field and a 0 if there isn’t. Now you have a simple value (0 or 1) that you can use for further calculations or subsetting.

Let’s get back to the male/female issue for a moment. Say you have recoded the variable into a 0 for female and a 1 for male. If you calculate an average (mean) for this variable, what you now have is a proportion. Say the average of your new variable is .45. You now know that there are somewhat more men than women in your population. In other words, you have calculated a proportion.

DOWNLOAD SPSS TUTORIAL PART 1
http://www.datastep.com/SPSSTutorial_1.pdf

DOWNLOAD SPSS TUTORIAL PART 2
http://www.datastep.com/SPSSTutorial_2.pdf

SPSS TUTORIAL
http://www.humlab.lu.se/www-transfer/education/manuals/courses/spsstutorial.pdf

BERKENALAN DENGAN SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) FOR WINDOWS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adalah merupakan perisian yang mesra pengguna, yang mana ia boleh digunakan untuk melakukan pelbagai jenis analisis statistik dan pengurusan data di dalam persekitaran bergrafik.

Sekumpulan data-data adalah seperti :-
1. Data-data hasil dari satu kajian yang menggunakan borang soal selidik.
2. Data-data dari database seperti maklumat keputusan peperiksaan dan lain-lainDengan menggunakan SPSS data-data tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk jadual- jadual statistik seperti :-
1. Frequencies
2. Crostabulation
3. Descriptives
4. Charts dan sebagainya.

Perlaksanaan sesuatu prosedur dalam SPSS adalah berasaskan kepada perantara point-and-click yang menggunakan kemudahan graphical user interface(GUI). Pengguna boleh melaksanakan prosedur SPSS dengan menggunakan SPSS Syntax.

SPSS versi windows adalah serasi sepenuhnya dengan persekitaran windows 95 dan keatas, windows XP Vista , windows NT dan yang terbaru Windows 7.Modul SPSS (SPSS Modules)
SPSS Base merupakan modul asas SPSS for windows. Ia digunakan untuk membina, menyunting dan menyimpan fail data, melakukan berbagai-bagai prosedur statistik asas, membuat transformasi pembolehubah, menghasilkan carta statistik bergrafik serta menyediakan laporan dalam format fleksible.

SPSS Regression Model
SPSS Regression Model adalah modul SPSS tambahan(optional). Ia digunakan untuk melakukan beberapa analisis statistik lanjutan

SPSS Table

SPSS Tables adalah modul SPSS tambahan (optional). Ia digunakan untuk membina pelbagai laporan berbentuk jadual berkualiti tinggi yang sesuai untuk kegunaan persembahan laporan termasuk jadual kompleks serta pamiran data berbilang respon

Jenis data yang serasi dengan SPSS
SPSS hanya boleh melakukan analisis ke atas data yang dibina menggunakan SPSS data editor.
Bagaimanapun, data yang di bina di dalam beberapa format lain boleh dianalisis menggunakan SPSS for windows melalui proses tranformasi tertentu yang akan di jelaskan dalam kelas nanti.

Jenis-jenis fail data yang boleh diterima atau di traformasikan ialah:-
• Fail data yang dibina dengan menggunakan SPSS Data Editor (format .sav)
• Fail data yang dibina dengan menggunakan SPSS Syntax (format .SPS)
• SpreadSheet:Excel
• SpreadSheet:Lotus
• Database:Dbase(*.dbf, *.mdf)
• Fail data yang di simpan di dalam bentuk ASCII

Langkah Asas dalam Penganalisaan Data

Berikut adalah peringkat dan langkah-langkah asas yang perlu diikuti oleh pengguna
SPSS untuk melakukan kebanyakan proses analisis data.
• Peringkat 1 (Fail Data)
Di dalam peringkat ini anda akan berada di dalam mod Data Editor dan andaakan berurusan dengan fail data:
• Peringkat 2 (Melaksanakan Prosedur
Di peringkat ini anda boleh berada dalam mod Data Editor:

Pilih prosedur yang diperlukan dari menu Data Editor ( misalnya Transform/Recode.., Statistics, Frequencies dan sebagainya)
Pilih pembolehubah atau set pembolehubah yang perlu dianalisis yang dipamirkan pada kotak dailog.
• Peringkat 3 (Output)
Sebaik sahaja anda selesai melakukan langkah-langkag dalam peringkat 2.

SPSS akan menghasilkan output yang di letakan dalam Output Viewer. Disinianda boleh melakukan kerja-kerja percetakan, penyuntingan kandungan output.

Keperluan Perkakasan dan Perisisan:
• Windows 95/98, NT dan juga XP
• Pentium III dan keatas
• Minimum 128MB RAM
• Sekurang-kurang 85MB ruang cakera keras
• Skrin paparan resolusi 800x600

Secara asas SPSS mempunyai 3 tetingkap yang utama iaitu Data Editor, tetingkap Output Viewer dan tetingkap syntax. Terdapat 2 lagi tetingkap sokongan yang lain iaitu tetingkap draf Output dan tetingkap script.

Bar Tajuk
Ia mengandungi nama SPSS di mana pada penghujung kanannyaterdapat tiga kotak yang berfungsi untuk meminimum, mengembalikandan menutup skrin.

Bar Menu
Ia mengandungi menu-menu untuk membuat pilihan penggunaannya, iajuga boleh di buka dengan kekunci ALT bersama dengan huruf yangtergaris pada nama menu tersebut.

Bar Alatan
Ia mengandungi butang-butang kecil bergambar yang mewakili satuperintah yang di gunakan dalam SPSS. Selain daripada itu ianya menawarkan cara pintas untuk mencapai sesuatu perintah.

Data Editor/View
Data editor adalah helaian elektronik yang merupakan satu kemudahan untuk memasukkan, menghapus, menyunting data-data. Didalam data editor ada ROW yang mewakili satu kes/soalselidik. Manakala COLUMN pula mewakili pembolehubah (variables) di dalam kes/soalselidik. Setiap item dalam kes/soalselidik adalah pemboleh ubah.

Variable View
Variable view adalah merupakan satu kemudahan untuk melihat,mencipta dan menambah atau menghapus variables.

PAPARAN MENU

Secara umumnya , paparan menu yang terdapat pada data view sama dengan aplikasi under windows lainnya. Menu-menu yang ada di paparan SPSS adalah sebagai berikut:


Data, merupakan menu untuk memodifikasi data secara keseluruhan seperti mengurutkan data, menggabungkan data dll.
Transform, iaitu menu untuk mentranformasikan data berdasarkan kriteria tertentu seperti penjumlahan antar variabel, recoding,
Analize, menu untuk mengolah data seperti korelasi, regresi, uji-t, dll.
Graph, menu untuk visualisasikan data seperti histogram, scatter-plot, boxplot
Utillities, menu yang mendukung : informasi variabel, informasi file, menu editor

Sedangkan pada variabel view terdapat menu-menu sebagai berikut

Name.
kolum ini untuk memberi nama variabel. Nama variabel yang kita tuliskan disini akan muncul pada data editor. Pemberian nama harus diawali dengan huruf, tidak boleh dimulai dengan angka. Maksimal hanya mempunyai 8 karakter.

Type
berfungsi untuk menyesuaikan jenis data yang dimasukkan, apakah numeric,string (data nominal yang berupa huruf ex: nama) atau yang lainnya. Klik ikon dalam kolom type maka akan muncul kotak dialog variabel type untuk melakukan perubahan tertentu. Pada kotak dialog ini kita boleh mengubah lebar kolom (Width) dan karakter desimal (Decimal Places).

Label.
Kolum ini berfungsi untuk memberi label pada variabel yang kita inginkan. Misalnya kita mempunyai variabel “nama” pada kolom pertama, variabel tersebut dilabelkan "nama responden". Contoh lainnya bila kita mempunyai variabel dengan nama "skala1", kita mendefinisikan lebih jelas dengan memberi label sesuai dengan nama skala kita sebenarnya, Contohnya "skala kecemasan" dll. Pemberian label ini sangat penting kerana pada dapatan analisis (output) akan tercetak label yang telah kita definisikan ini. Tercetaknya label pada output akan membantu dalam interpetasi output tersebut.

Value.
Kolum ini berfungsi untuk medefinisikan value data dari variabel yang dimaksud. Pemberian value ini biasanya untuk data yang bersifat ordinal dan interval. Klik ikon pada kolom value maka akan muncul kotak dialog value labels. Contohnya pada variabel gender kita akan mendefinisikan jenis kelamin dengan melakukan pemberian label. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi [Value] dan [Value label] lalu klik [Add]. Lakukan ini untuk semua value kemudian klik [OK]. Setelah pemberian value ini maka pada variabel gender kita tidak perlu lagi menamakan gender sekadar mengisi 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan.

Missing.
Kolum ini berfungsi untuk mendefinisikan missing value yang ada dalam data kita. Missing value bermaksud adalah jika terdapat data kosong dalam data kita. Data kosong biasanya disebabkan oleh ketiadaan data atau sebab lain misanya pada pengisian skala ada item-item yang terlewat oleh responden. Untuk mengaktifkan kotak dialog missing value, klik ikon pada kolom missing. Pada form Discrete missing value isikan angka yang akan dijadikan pengganti missing value, misalnya 9, 99, 999 dsb. Misalnya jika kita memilih angka 9 maka setiap ada data yang tidak diisi (missing value) angka 9 yang diisikan, jangan dibiarkan kosong!

Coloumn.
Fungsi menu ini adalah untuk mengubah jumlah karakter yang dapat dimasukkan pada suatu variabel tertentu. Bila kita mengisi coloumn dengan angka 2 maka hanya dua digit data saja yang dapat dimasukkan pada variabel tersebut.
Align.
Menu ini mengatur posisi data pada tiap cell. Pilihan posisinya ada tiga yaitu left, right dan center.
Measurement.
Menu ini mendefinisikan jenis data apa yang kita punyai. Pilihan yang ada adalah scale, nominal dan ordinal
Demikianlah sekelumit tentang SPSS. Walaupun pahit mempelajarinya. Mahu tidak mahu demi untuk menyiapkan analisis akhir sesuatu TESIS..kita terpaksa akur juga mempelajarinya.


SPSS - Statistical Package for the Social Sciences) TUTORIAL
http://www.hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Tutorial/spsstut.shtml
http://www.psych.utoronto.ca/courses/c1/spss/toc.htm
http://academic.uofs.edu/department/psych/methods/cannon99/spssmain.html